Zavedení systému ISO (ISO 9001 , ISO 14001, ISO 18001 OHSAS a dalších) je pro firmu strategickým rozhodnutím. Naše poradenská společnost Vám zavede systém v minimálním čase s maximální efektivností.  Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv systém ISO nebo jejich vzájemné propojení, ukážeme Vám jak vhodně naplnit požadavky norem ve vaší firmě, co vše musíte dodržovat (zákony, technické normy, vyhlášky), aby byl systém funkční, a kde máte slabé a silné stránky. Poradíme, jak změny vhodně aplikovat do provozu a dodáme Vám další podnětné komentáře k samotnému systému řízení. Váš systém zavedený námi bude nejen certifikovaný, ale především funkční. Nechte si udělat nezávaznou nabídku, použijte náš kontaktní formulář.

Nabídka zavedení systémů:

Systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001  (QMS)

Systém životního prostředí ČSN EN ISO 14001 (EMS)

Systém řízení bezpečnosti práce  ČSN EN ISO 18001 (OHSAS)

Systém řízení bezpečnosti potravin ČSN EN ISO 22000 (včetně HCCAP)

Systém řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27001

Systém řízení kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích ČSN EN ISO 17025                                     

Systém řízení kvality ve zdravotnických laboratořích ČSN EN ISO 15189

Systém řízení kvality pro výrobu zdravotnických prostředků ČSN EN ISO 13485

 IATF 16949, KAIZEN, 5S, TPM, QFD, 8D, EFQM, FMEA, GMP ⁺

 

 Provádění interních auditů výše uvedených systémů

Další poradenství v oblastech:

Procesní a strategický management

Audit řízení lidských zdrojů

Poradenství při volbě personální strategie

Personální a manažerský audit

Analýza složení pracovních týmů

Audit a optimalizace personálně - organizační struktury

Analýza a hodnocení pracovní motivace zaměstnanců

Analýza spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců 360°

Analýza interní komunikace ve firmě

 

Externí manažer kvality

1
Externí manažer kvality
Výjezd Pohořelice

... s námi úspěšněji

KURZY NA MÍRU, SYSTÉMY ISO

ŠKOLENÍ A KURZY
Mgr. Jiří Jandečka, Polívkova 17, Olomouc +420 776 060 790